Vi arbeider for tiden med oppdatering av den lukkede facebook-gruppen og hjemmesiden. Eksisterende medlemmer vil få nytt brukernavn før 17. mai 2019