Vil du få Earlybird-pris til strykerdagene?
Meld deg på innen 15. november:

Priser:

Deltakelse under hele samlingen:
1400 kr for medlemmer
1800 kr for ikke-medlemmer

Todagers-billett:
1000 kr

1000 kr for studenter (inkludert medlemskap for 2020)
1000 kr for pensjonsiter (inkludert medlemskap for 2020)

KLIKK HER FOR PÅMELDING!