Høsten 2021 og våren 2022 arrangerer Norsk Suzukiforbund lærerutdanning for fiolin i Oslo,  Nivå 1, med Martin Rüttiman som Teacher Trainer. 

Lærerutdanningen har avsluttende årsenhet med internasjonalt godkjent og sertifisert  eksamen.  

Suzukilærerutdanningen kan gi opp til 5 årsenheter/nivå, der hvert nivå avsluttes med en  eksamen som består av eget spill, undervisning av barn og et kort intervju. Utdanningen fokuserer på Suzukilitteraturens filosofi, historikk og repertoar, (for nivå 1 i  Suzukibok 1), samt eget spill og egen undervisning.  

For detaljer se ESAs TT manual side 21.- 22.  

http://www.digital-e-brochures.com/EuropeanSuzuki/TTraining2018/20/ Man skal i løpet av året og før eksamen ha observert undervisning hos andre Suzukilærere. 

Allerede etter det første året/nivå 1, har man et internasjonalt sertifikat og rett til å bruke  tittelen Suzukilærer, en tittel som er beskyttet og kun kan brukes av lærere med godkjent  sertifikat. Dette er en unik påbygning av bestått pedagogisk og musikalsk utdanning.  

Undervisningen gis i løpet av 5-6 helger i Oslo. Sted: Nærmere info 

Eksamen skjer i forbindelse med NSFs sommerkurs på Geilo juni 2022 

Helgesamlinger: Må bekreftes pga pandemien 

2021: August: 20 -22, Oktober: 20-24 

2022: February 25-27, March/April (online meeting) Mai 14/15 (or April 30 / Mai)  Eksamen uke 24 eller 25 (Geilo). Nærmere info. 

Deltakeravgift: NOK 12 000 

Eksamensavgift: NOK 1 000 

Påmelding: Sendes til Anne-Berit Halvorsen abbhalvorsen@gmail.com  Skal inneholde navn, adresse, epost og telefon/mobil. 

Påmeldingsfrist: 15 august