Colourstrings – Den Kodálybaserte undervisningsmetoden for strykere

Colourstrings pedagogiske tilnærming har til hensikt å realisere Zoltán Kodálys filosofi: «Musikk bør tilhøre alle». Den starter med å skape interesse for musikk hos barn og foreldre i «vanlige» familier ved hjelp av underholdende, korte godnatthistorier. Ubevisst blir familien introdusert for grunnleggende begreper og forestillinger om musikk. De musikalske opplevelsene blir løftet opp til et nytt nivå når barnet, motivert av historiene, starter i en Colourstrings-barnehage. Billedbøker, eventyr, lekbaserte øvelser og bruk av CD ‘er sørger for at de gode musikalske opplevelsene fra tidlig barndom videreutvikles. Colourstrings-barnehagen innfører gradvis og nærmest umerkelig bruk av instrumenter ved at sangene man tidligere har hørt, sunget, klappet og danset nå spilles på et instrument. Til og med eventyrfigurene fra de tidlige godnatthistoriene dukker opp i noteheftene for å hjelpe elevene til å utvikle en kontinuerlig likevekt mellom det å høre, spille, forstå og føle.


Colourstrings integrerer solfeggio og teori i instrumentalundervisningen. Læringsprosessen er nøye bygd opp fra det enkle til det komplekse. Kammermusikk med venner i samme alder starter tidlig. Med regelmessig spilling, hjelp fra foreldrene og daglig engasjement kan Colourstrings åpne døren til amatørvirksomhet på høyt nivå eller en profesjonell karriere. Uansett hvilken vei man velger vil årene med Colourstringsopplæring bidra til en livslang musikkglede som etter all sannsynlighet vil være et viktig bidrag til et rikt og lykkelig liv for barnet.

http://www.colourstrings.fi/