James Halsey studerte cello med Eileen Croxford på Royal College of Music. Mens han ennå var student på begynnelsen av 80-tallet, ble han med i Auriol String Quartet og ble straks involvert i mer enn 40 konserter hver sesong. Hans kjærlighet for kammermusikk ble værende og fortsatte å utvikle seg gjennom karrieren. I dag er han cellist i Bingham String Quartet og Tagore string Trio. Han var også cellist i Dartington pianotrio. Med disse ensemblene har han reist over hele verden og gjort et utall innspillinger. For tiden er han coach på syv årlige kammermusikkurs. Han har opptrådt som solist overalt på de britiske øyer, og han har spilt Beethovens sonater og Bachs solosuiter i Japan og Australia så vel som UK. Han er en etterspurt lærer, og flere av hans tidligere elever er cellister i profesjonelle strykekvartetter. Han er professor på cello ved North East Scotland Music School og Royal College of Music Junior Department og er leder for Aboyne Cello Festival.

Workshop: Det handler om klangen!
Vi har alle et generelt bilde av «teknikk» og hvordan alle de små bitene passer inn i det store pusslespillet. Mitt bilde er formet av to altoverskyggende temaer – klang og naturlige bevegelser, selv om de to egentlig er tett sammenvevd og gjensidig avhengig av hverandre. Vi vil se på hvor avgjørende det er for fremtidig progresjon, å få etablert det grunnleggende. Jeg hørte en ung cellist spørre Paul Tortelier hvor mye hun skulle øve. «Ingenting» var svaret – «du bør ha spilletime hver dag»! 

Det er så viktig å få de grunnleggende byggesteinene etablert i starten. Lykkes man her vil det bety at elevene senere i livet ikke trenger å gå gjennom kjedelige utbedrings- eller rreparasjonsfaser. Vi vil se på hvordan fokus på klang og naturlige bevegelser fører oss til en løsning på ethvert problem. Det er ikke den eneste løsningen, men jeg håper mine ideer vil kunne være et utgangspunkt for diskusjon og utforskning av andre muligheter.

Vi vil se på alt fra sittestilling og buegrep, videre til vibrato og spiccato. Det vil også være tid til å spille musikk for celloorkester. Det er nesten umulig å sette en detaljert plan for hver dag. Temaene vi dekker vil i stor grad være en kombinasjon av mine planer og den retningen øktene tar avhengig av hva deltakerne ønsker å snakke om! Jeg ser virkelig frem til å møte dere og utveksle ideer.