Sigyn Fossnes har gjennom en årrekke vært opptatt av hva vi ønsker å lære barn og hvordan barn lærer. Ved sitt arbeid på Barratt Due har hun elever fra 5 – 19 år i tillegg studentene i fiolindidaktikk. Fra sine lærere Ørnulf Boye Hansen og Detlef Hahn på Musikkhøgskolen i Oslo og Guildhall School of Music i London, har hun sitt fundament som hun har bygget videre på og også gjør tilgjengelig for yngre elever. 

Hennes fokus på eleven og musikken setter læring og prosessen i sentrum. Hun bygger nå opp fiolinsidene på Plattform 12 som er en digital kunnskapsbase for instrumentallærere. 

Hvis musikken er vårt fokus, så er høre, lese, lage, trene og fremføre 5 viktige delområder. Under sitt foredrag under strykerdagene blir fokuset: Trene på bue. 

BIO – Barratt Due Musikkinstituttt