Géza Szilvay:
Presentation or Key note speech ”Introducing the Kodály concept based Colourstrings violin/viola  teaching approach”

Workshop 1. Developing the basic holds, basic movements and basic rhythms
– numbered pizzicato
– octave natural harmonic
– early chamber music

Workshop 2. The Geminiani and the Colourstrings finger pattern
– natural harmonics in first position
– reading in the one line system
– playing together

Workshop 3. Left hand stopping motion
– stopping with first, second, third and fourth fingers
– reading in the two line system

Workshop 4. Pentachord and pentaton melodies
– new rhythms
– bow division
– string crossing
– transposing
– introducing the stave system

Workshop 5.  Minor and major pentachords and hexachords
– accidentals
– slurs and string crossing

Workshop 6. Diatony. Major and natural minor melodies from the relative system to the absolute system
– new rhythms
– bow division

Workshop 7. Time signatures
– Ornaments
– Pizzicatos
– Bowings 


Alf Richard Kraggerud
Hvordan få notene på papiret til å bli lyd i hodet

På Strakdagema i Malmø 2019 fortalte Alf Richard denne historien om sitt forhold til
notelesing:
Etter å i starten ha hatt litt problemer med notelesingen, hadde han knekket koden og blitt en riktig prima vista-spesialist. Dette var han svært fornøyd med. Til jul hadde brødrene Kraggerud fått penger til å kjøpe noter og nå satt de på T-banen på vei hjem og bladde gjennom sine nyervervelser. Plutselig ser Alf Richard at Henning sitter og ser i en note mens øynene begynner å fylles av tårer. «Hva er det med deg?»spør Alf Richard overrasket. «Jeg tror det er det vakreste stykket jeg noen gang har hørt» svarer Henning. » Hva?» utbryter Alf Richard. «Hva mener du? Du har jo ikke spilt det ennå?» Og så forsto han at for Henning var notene allerede lyd inne i hodet, mens det for ham selv bare var tekniske instruksjoner som måtte realiseres før han kunne avgjøre hvordan musikken skulle låte. Den første reaksjonen var en stor skuffelse. Han kjente seg som en «liksom» musiker som bare kunne spille etter en manual, mens broren hans var mye mer «ekte» ettersom notene direkte ble til lyd i hans hode. Etter hvert har han innsett at dette var en av de viktigste hendelsene i hans liv som pedagog. Når han nå får en ny elev, er noe av det første han gjør, å undersøke om eleven hører musikken i hodet eller om den bare koder av noteskriften. Og om eleven bare leser notene uten å lytte, smyger han litt etter litt inn øvelser for det indre øret i undervisningen, så de skal slippe samme følelse av mislykkethet som han kjente på T-banen med broren sin.

Historien er hentet fra omtale av Strakdagema i Malmø 2019 skrevet av Fredrik Strøm i ESTA NEWS 1-19Isabelle Brys
Hvem er redd for den store stygge bass?

Dette er en workshop for alle som vil bli kjent med kontrabassen; som ikke-bassist, som interessert strykerkollega, som dirigent for et strykeorkester som cellist som også vil ha bassister i sin klasse og som basslærer som vil se hvordan en kollega griper det an….


Det er kontrabass er tilgjengelig så dette blir en hands-on workshop for alle.
Velg ditt nivå og skriv deg inn for den ønskede workshopen (varighet 1 1/2 time)

Niva 1: for alle de som aldri har spilt bass før
Niva 2: for strykeorkesterdirigenter som selv vil erfare hvilke muligheter en begynnende bassist har
Nivå 3: for cellister som overveier å starte med basselever og for bassister som vil oppleve hvordan en annen kollega arbeider.


Sigyn Fossnes:
«Utvikling av bueteknikk for unge elever«
Dette er en økt med bueøvelser hvor bevegelse og fleksibilitet står i sentrum. 
Vi går sammen gjennom leker og øvelser med skulderbevegelser, åpning og lukking av albuen, håndledd- og fingerbevegelser. Det er både fokus på vakker klang og alle utfordringer vi har: Froshspill, å spille rett over strengen, strøkarter, strengeoverganger, akkorder. Øvelsene er tenkt for unge elever, før arbeid med Sevcik op 3 og liknende etydesamlinger begynner for fullt. 


James Halsey
«Det handler om klangen!«
Vi har alle et generelt bilde av «teknikk» og hvordan alle de små bitene passer inn i det store pusslespillet. Mitt bilde er formet av to altoverskyggende temaer – klang og naturlige bevegelser, selv om de to egentlig er tett sammenvevd og gjensidig avhengig av hverandre. Vi vil se på hvor avgjørende det er for fremtidig progresjon, å få etablert det grunnleggende. Jeg hørte en ung cellist spørre Paul Tortelier hvor mye hun skulle øve. «Ingenting» var svaret – «du bør ha spilletime hver dag»! 

Det er så viktig å få de grunnleggende byggesteinene etablert i starten. Lykkes man her vil det bety at elevene senere i livet ikke trenger å gå gjennom kjedelige utbedrings- eller rreparasjonsfaser. Vi vil se på hvordan fokus på klang og naturlige bevegelser fører oss til en løsning på ethvert problem. Det er ikke den eneste løsningen, men jeg håper mine ideer vil kunne være et utgangspunkt for diskusjon og utforskning av andre muligheter.

Vi vil se på alt fra sittestilling og buegrep, videre til vibrato og spiccato. Det vil også være tid til å spille musikk for celloorkester. Det er nesten umulig å sette en detaljert plan for hver dag. Temaene vi dekker vil i stor grad være en kombinasjon av mine planer og den retningen øktene tar avhengig av hva deltakerne ønsker å snakke om! Jeg ser virkelig frem til å møte dere og utveksle ideer.
Harald Aadland:
«Noen refleksjoner rundt påvirkning fra Russisk, Europeisk og Amerikansk fiolinskole«


Morten Carlsen er professor i bratsj ved Nmh. Han har skrevet boken «Å tolke musikk» (Universitetsforlaget) sammen med Henrik Holm og en rekke artikler om øving, undervisning o.a. ved siden av en allsidig som utøver. Under strykerdagene holder Carlsen to ulike foredrag:

«Øving som selverkjennelse»
Jeg har vært fasinert om alle problemstillinger rundt øving i 30 år. Ikke minst er de psykologiske sidene interessante – holdning, selvfølelse, konsentrasjon osv. viktige og jeg vil fokusere ekstra på disse med bakgrunn i min praksis. Tittel kan være «Øving som selverkjennelse».

«Ikke spill det som står!»
Valgmulighetene man har nå man skal fremføre en musikalsk tekst er mye større enn man normalt tenker. Og de ivaretas i beskjeden grad. Vekselvirkningen mellom de tre hovedpolene tekst, du selv og instrumentet kan gjøres mye mer spenningsfull gjennom å stille fruktbare spørsmål til teksten som komponistens representant. Men for all del – komponisten trenger ikke ha det siste ord her!Terje Moe Hansen:
«6 Fantastiske historier om Motivasjon
Her forteller han fra sin bakgrunn og veien fra voksen nybegynner til hans profesjonelle karriere som professor og utøvende musiker.

Men først og fremst får vi en presentasjon av hans fremste inspirasjonskilder innen idrett og musikk.


Mari Ystanes Fjeldstad
Gruppeundervisning – hva, hvordan og hvorfor?

Gruppeundervisning for instrumentalelever blir stadig vanligere. Den nye rammeplanen for kulturskolen legger mer til rette for gruppeundervisning, og mange rektorer ser gruppeundervisning som en mulighet for å øke elevtallet og korte ned på ventelistene. Men er det egentlig en god undervisningsform for strykeelever?

Mari Ystanes Fjeldstad er fiolinlærer med erfaring fra gruppeundervisning i El Sistema, Stryk i skolen, og i samarbeid med AKS/SFO. Hun har også erfaring som fiolinlærer i flere kulturskoler og strykeorkestre. Hun har forsket på læreres erfaringer med gruppeundervisning, og er nå i gang med et doktorgradsprosjekt ved Norges Musikkhøgskole der hun undersøker hva fiolinelever i kulturskolen lærer. I denne workshopen kombinerer hun kunnskap fra forskning på instrumentalundervisning med egen erfaring. Hva kan elever lære, og hva kan de ikke lære, i grupper? Hvordan kan vi undervise i grupper slik at elevene lærer mest mulig? Hvorfor skal vi undervise i grupper i det hele tatt?

Workshopen retter seg primært mot lærere som underviser, eller som vil lære å undervise, strykeelever i skolealder i grupper på fem elever eller mer. Deltakerne lærer om gruppeledelse, metodikk og repertoar som passer for gruppeundervisning, og de får mulighet til å teste ut de de lærer. Ta med instrument.

Anders Hall Grøterud,
leder Senter for talentutvikling Barratt Due.

Han har hovedfag i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole og har skrevet boken “Sporty business – hvordan lykkes på jobb med toppidrettens metoder”. De siste 12 årene har han undervist i øvingsmetodikk og prestasjonspsykologi på Barratt Due, samt institutt for musikk ved UiO. Basert på denne erfaringen er han etterspurt som coach for utøvere innen musikk, idrett, medier og næringsliv, som ønsker å få ut mer av sitt potensialet. Anders er opptatt av mulige og umulige overføringsverdier mellom arenaer idrett og kultur. Han har bakgrunn som landslagstrener i triatlon i fem år, og har fulgt talentutviklingen i sporten tett de siste syv årene. Musikalsk er han tidligere Sølvgutt og spiller slagverk i amatørkorps på «et svært avslappet nivå».

Nick Jones
Head of Strings at Chetham’s School of Music, Cello at RNCMWhat are our Priorities?
I spend much of my work guiding young string players through their development from age 8 to 18, as well as teaching cello from age 12 to Post Masters level. I spend a lot of time thinking about and creating the environment in which they can become fine players and musicians. I would like to share ideas with you about developing musicianship, excellent physical set-up and encouraging creativity.