ESTA-Norge er den norske seksjonen av ESTA, og har som formål å fremme pedagogiske, kunstneriske og vitenskaplige interesseområder i forbindelse med undervisning og utøving på strykeinstrument.

ESTA, European String Teacher Association, er en europeisk interesseorganisasjon for strykelærere.

51st ESTA International Conference 2023
Cardiff, UK , 2nd-6th April 2023
“Celebrating diversity in string teaching”


Timeplan

Conference Tickets

Welcome to Cardiff