ESTA-Norge er den norske seksjonen av ESTA, og har som formål å fremme pedagogiske, kunstneriske og vitenskaplige interesseområder i forbindelse med undervisning og utøving på strykeinstrument.

ESTA, European String Teacher Association, er en europeisk interesseorganisasjon for strykelærere.

_________________________________________
NASJONALE STRYKERDAGER 2020

Datoer: 31. januar – 2. februar 2020
Sted: Norges Musikkhøgskole, Oslo

Her finner du:

James Halsey (UK)

Arrangører:


48th International ESTA Conference
April 16th to 20th 2020
http://www.esta-2020.estaportugal.pt