ESTA-Norge er den norske seksjonen av ESTA, og har som formål å fremme pedagogiske, kunstneriske og vitenskaplige interesseområder i forbindelse med undervisning og utøving på strykeinstrument.

ESTA, European String Teacher Association, er en europeisk interesseorganisasjon for strykelærere.


Esta Norge inviterer til strykerdager 2022!
1. april og 2. april, Stavanger/Sandnes

ESTA-Norge arrangerer i samarbeid med Stavanger- og Sandnes kulturskole til Strykerdager fredag 1. og lørdag 2.april 2022. Forelsere er Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Laima Olsson og Hilde Sponberg Hansen. Temaer er gruppeundervisning med note/rytmelesing, ergonomi, motivasjon, øvingsteknikk og instrumentalteknikk.

Påmeldingen er åpnet!

Fredag 1. april: 10.00-17.30 (Stavanger kulturskole)
Lørdag 2. april: 09.30-14.00 (Sandnes kulturskole)

Klikk her for foreløpig timeplan, priser og påmelding!