European String Teachers Association har idag 32 medlemsland og organisasjonen har tilsammen ca. 6000 medlemmer.
 
ESTA ble startet  1972 etter initiativ av bl.a. Max Rostal. Han var også ESTA sin første president frem til 1984 da Yehudi Menuhin tok over. Dagens president heter Bruno Giuranna og han er bratsjist fra Italia.
 
ESTA har en årlig internasjonal konferense som arrangeres av ulike vertsland hvert år.

ESTA arbeider gjennom internasjonale og nasjonale konferenser, kurs, workshops og publikasjoner som omhandler strykepedagogikk, undervisningslitteratur, interpretasjon m.m.
 
ESTA er medlem av UNESCO’s International Music Council (IMC) og har konsultativ status i Strasbourg.
 
ESTA har også kontakt med ASTA (USA), AUSTA (Australia), STANZA ( New Zeeland) og STRINGNET (Sørafrika). I tillegg finns det søsterorganisasjonene EPTA (piano) og EGTA (gitar)

Mange av medlemslandene har egne hjemmesider. Du finner linker til disse sidene her:

Belgia Flanderen

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Italia

Kosovo

Kroatia

Malta

Nederland

Portugal

Romania

Slovenia

Sverige

Sveits

Storbritania

Tatarstan (Russland)

Tyskland

Ukraina

Østerrike