Suzuki lærerutdanning for fiolin høst 2019 – vår 2020

Velkommen til European SuzukiTM Association (ESA) godkjent Teacher Training kurs.

Høsten 2019 og våren 2020 arrangerer Norsk Suzukiforbund lærerutdanning for fiolin i Oslo, Nivå 1, med Martin Rüttiman som Teacher Trainer.


Lærerutdanningen bygger på pedagogisk utdanning fra Musikkhøgskolen, Musikk- konservatorium eller lignende, og har avsluttende årsenhet med internasjonalt godkjent og sertifisert eksamen.

Suzukilærerutdanningen kan gi opp til 5 årsenheter/nivå, der hvert nivå avsluttes med en eksamen som består av eget spill, undervisning av barn og et kort intervju.
Utdanningen fokuserer på Suzukilitteraturens filosofi og historikk, repertoar, for nivå 1 i Suzukibok 1, eget spill og egen undervisning. For detaljer se ESAs TT manual side 21.- 22. http://www.digital-e-brochures.com/EuropeanSuzuki/TTraining2018/20/

Man skal i løpet av året og før eksamen ha observert undervisning hos andre Suzukilærere. Kommende skoleår fokuserer på Nivå 1, men kan i tilfelle mange nok deltakere inkludere påbygning av høyere nivå.

Allerede etter det første året/nivå 1, har man et internasjonalt sertifikat og rett til å bruke tittelen Suzukilærer, en tittel som er beskyttet og kun kan brukes av lærere med godkjent sertifikat. Dette er en unik påbygning av bestått pedagogisk og musikalsk utdanning.

Undervisningen gis i løpet av 6 helger. Eksamen skjer i forbindelse med NSFs sommerkurs på Geilo i juni 2020.

Helgesamlinger:
2019:  September 14-15, Oktober 26-27, (Desember 7-8 for evt. Nivå 3 og høyere)
2020:  Januar 11-12, Februar 8-9 Mars 21-22, Mai 9-10
Eksamen i perioden Juni 21 – 25 (Geilo)

Sted: Oslo (nærmere info)/Geilo (eksamen)
Deltakeravgift: NOK 12 000 Eksamensavgift: NOK 1 000

Påmelding: Sendes til Anne-Berit Halvorsen abbhalvorsen@gmail.com
Skal inneholde navn, adresse, epost og telefon/mobil.

Påmeldingsfrist:
1. juni ved innbetaling av depositum kr. 1 000 til NSFs konto 7058.05.81011. Husk å merke innbetalingen med navn. Avtalen kontraktfestes.

Resterende beløp betales med disse frister:
15. august: NOK 6 000
1. desember: NOK 6 000 (eksamensavgift er inkludert)