Harald Aadland er 1. konsertmester i Kringkastingsorkesteret og lærer på Norges Musikkhøyskole. Ved siden av dette har han en omfattende solistisk og kammermusikalsk virksomhet. Som primarius i Den Norske Strykekvartett i 9 år deltok han på en rekke turneer/festivaler og plateinnspillinger. Han har som solist eller kammermusiker også deltatt på Festspillene i Bergen, Risør Kammermusikkfest, Oslo Kammermusikkfestival og Bath Festival.
Av innspillinger på CD kan nevnes verk av Halvorsen, Bull og Atterberg som solist med Kringkastingsorkesteret. Med samme orkester urframførte han Knut Vaages fiolinkonsert i 2015 som han også gjorde innspilling av nå i  2019

Tema under strykerdagene: Noen refleksjoner rundt påvirkning fra Russisk, Europeisk og Amerikansk fiolinskole